Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

3 øvrige bestyrelsesmedlemmer

1. & 2. Suppleant